top of page

Lagħqa mal- Onor. Ministru Aaron Farrugia

Updated: Nov 22, 2021

Il-kumitat jilqa fis-sede tas-soċjeta' lill-Onorevoli Ministru Aaron Farrugia, responsabbli mill-Ambjent, Klima u Ppjanar. L-Erbgha 30 ta' Ġunju 2021

7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page