top of page

Planċier Ġdid fil-45 Anniversarju tal-Każin

Updated: Dec 13, 2021

29 t'Awwissu 2021 - 2024Is-Soċjeta' tagħna għadha kif ibbenefikat minn fondi sabiex jitwettaq il-proġett tal-Plaċier artistiku għall-żmien il-festa tagħna.

Il-kumitat jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Malti għall-Arti, li permezz tal-Iskema ta’ Finanzjament Artistiku għall-għaqdiet tal-Ghaqdiet Mużikali u Soċjali.

Nirringrazzjaw ukoll lill-Onorevoli Ministru José Herrera u lill-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali li kienu minn ta quddiem sabiex jgħinu soċjetajiet bħal tagħna.


Aktar dettalji fuq dan il-progett jingħataw 'il quddiem.

Jitniehda l-Logo Uffiċjali tal-45 anniversarju mit-twaqqif tal-każin tagħna.


Disinn tal-Faccata tal-Plancier hekk kif tkun lesta. Id-disinn, xoghol ta' Josef Spiteri, gie mhabbar ufficcjalment f'Reciviment mis-Socejta' taghna, ghall-membri u persuni distini li sar fis-Sala Parrokkjali nhar il-Hadd 5 ta' Dicembru 2021. Fost l-ohrajn gie imhabbar ukoll li s-sur Robert Farrugia nhatar bhala Membru Onorarju. Inaghtaw ukoll tifkira lil-lKantanta Francesca Borg u lill-Wisq Rispettabbli Sindku Christian Sammut ghall-impenn taghhom b'risq is-Socjeta` taghna.

239 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page