top of page

Progett Mirbuh - VOPS

Updated: Mar 9, 2022

25 ta' Jannar 2022


L Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni thabbar li ghadna kemm gejna moghtija s-somma ta' 9,765 Ewro, ghall-progetti infrastrutturali. Grazzi ghas-sejha li l-kumitat ghamel mal-VOPS.

Il-President tas-Socjeta' is-Sur Antoine Scicluna, jigbor ic-certifikat mghoti mill-Ministru Julia Farrugia Portelli ghall-progett taht l-iskema 'VOPS'. Flimkien ma Dr Farrugia Portelli naraw lill-President tal-Ghaqda Nazzjonali Kazin tal-Banda Dr Noel Camilleri.

Id-dettalji tal-progett jithabbru iktar tard.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page