top of page

Sejha ghall-offerti

Updated: Feb 14, 2022

1 ta' Frar 2022


Il-Kumitat tal-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni qiegehd jilqa offerti ghal dawn il-bzonnijiet fil-lista tat-tlett sejhiet hawn taht imnizzla.


Nizzel it-tender hawn taht

RfQ tables and chairs
.pdf
Download PDF • 193KB

RfQ flyers
.pdf
Download PDF • 168KB

RfQ Equipment
.pdf
Download PDF • 226KB


39 views0 comments

Recent Posts

See All

REQUEST FOR QUOTATIONSTMZ/ 2024 /01 Musical Instruments

April 2024 L-Għaqda Immakulata Kun1izzjoni qed tagħmel sejħa għall-kwotazzjonijiet għall-Ħames [5] Classic Bongo Sets. Dawn huma ffinanzjati mill-iskema Taħriġ Mużikali taż-żgħażagħ fil-Każini tal-Ban

Comments


bottom of page