top of page

Sejha ghall-offerti

Updated: Feb 14, 2022

1 ta' Frar 2022


Il-Kumitat tal-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni qiegehd jilqa offerti ghal dawn il-bzonnijiet fil-lista tat-tlett sejhiet hawn taht imnizzla.


Nizzel it-tender hawn taht

RfQ tables and chairs
.pdf
Download PDF • 193KB

RfQ flyers
.pdf
Download PDF • 168KB

RfQ Equipment
.pdf
Download PDF • 226KB


38 views0 comments

Recent Posts

See All

17.4.2023 The Immaculate Conception Band Club is requesting quotations from prospective bidders for Musical Instruments (digital keyboard). Does interested can download the specifications here

14.4.2023 The Immaculate Conception Band Club is requesting quotations from prospective bidders for Musical Instruments (Millenium Nanopad) Does interested can download the specifications here

14.4.2023 The Immaculate Conception Band Club is requesting quotations from prospective bidders for Musical Instruments (Tubular Bells and Timpani) Does interested can download the specifications here

bottom of page