top of page

Sejha ghall-offerti

Updated: Feb 14, 2022

1 ta' Frar 2022


Il-Kumitat tal-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni qiegehd jilqa offerti ghal dawn il-bzonnijiet fil-lista tat-tlett sejhiet hawn taht imnizzla.


Nizzel it-tender hawn taht

RfQ tables and chairs
.pdf
Download PDF • 193KB

RfQ flyers
.pdf
Download PDF • 168KB

RfQ Equipment
.pdf
Download PDF • 226KB


38 views0 comments

Recent Posts

See All

3.2.2023 The Immaculate Conception Band Club is requesting quotations from prospective bidders to perform refurbishment works at the Band Club Main Hall [Gypsum Works including ceiling lights, Marble

bottom of page