top of page

Sejha ghall-Offerti - dawl tal-faccata

25.2.2022L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni qed tilqa’ stimi għal xogħol ghal installazzjoni ta’ dawl fuq il-faċċata tas-Soċjeta’.

Advert Light Installation
.pdf
Download PDF • 453KB

26 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page