top of page

Sejha ghall-Offerti - dawl tal-faccata

25.2.2022L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni qed tilqa’ stimi għal xogħol ghal installazzjoni ta’ dawl fuq il-faċċata tas-Soċjeta’.

Advert Light Installation
.pdf
Download PDF • 453KB

26 views0 comments

Recent Posts

See All

3.2.2023 The Immaculate Conception Band Club is requesting quotations from prospective bidders to perform refurbishment works at the Band Club Main Hall [Gypsum Works including ceiling lights, Marble

bottom of page