top of page

Sejha ghall-offerti "Kuncizzjoni goes Ethnic"

Updated: Feb 14, 2022

20ta' Jannar 2022


L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni qed tilqa kwotazzjonijiet għall-apparat mużikali. Din is-sejħa hija parti mill-Proġett Banda Kuncċzzjoni Goes Ethnic TMZ 2022-01. Il-kwotazzjonijiet iriedu jaslu sal Ġimgha 11 ta' Frar 2022 f' nofsinhar.


Nizzel id-dokument tat-tender hawn


RfQ Music Instruments
.pdf
Download PDF • 274KBDan il-progett huwa ffinanzjat mill-Agenzija Zghazagh taht l-iskema Tahrig Muzikali taz-zghazagh fil-Kazini tal-Banda – Skema A 2021


15 views0 comments

Recent Posts

See All

17.4.2023 The Immaculate Conception Band Club is requesting quotations from prospective bidders for Musical Instruments (digital keyboard). Does interested can download the specifications here

14.4.2023 The Immaculate Conception Band Club is requesting quotations from prospective bidders for Musical Instruments (Millenium Nanopad) Does interested can download the specifications here

14.4.2023 The Immaculate Conception Band Club is requesting quotations from prospective bidders for Musical Instruments (Tubular Bells and Timpani) Does interested can download the specifications here

bottom of page