top of page

Sejha ghall-offerti "Kuncizzjoni goes Ethnic"

Updated: Feb 14, 2022

20ta' Jannar 2022


L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni qed tilqa kwotazzjonijiet għall-PA system. Din is-sejħa hija parti mill-Proġett Banda Kuncċzzjoni Goes Ethnic TMZ 2022-01. Il-kwotazzjonijiet iriedu jaslu sal Ġimgha 11 ta' Frar 2022 f' nofsinhar.


Nizzel id-dokument tat-tender hawn


RfQ Sound Equipment
.pdf
Download PDF • 185KB
Dan il-progett huwa ffinanzjat mill-Agenzija Zghazagh taht l-iskema Tahrig Muzikali taz-zghazagh fil-Kazini tal-Banda – Skema A 2021


44 views0 comments

Recent Posts

See All

REQUEST FOR QUOTATIONSTMZ/ 2024 /01 Musical Instruments

April 2024 L-Għaqda Immakulata Kun1izzjoni qed tagħmel sejħa għall-kwotazzjonijiet għall-Ħames [5] Classic Bongo Sets. Dawn huma ffinanzjati mill-iskema Taħriġ Mużikali taż-żgħażagħ fil-Każini tal-Ban

Comments


bottom of page