top of page

Tiġi nawgurata s-sala tal-kazin wara t-tisbieħ li sarilha.

Updated: Jul 5, 2021

Il-Ġimgħa 2 ta' Lulju 2021


Il-Wisq Risbettabbli Sindku tal-Pieta', is-Sur Keith Tanti, inawgura t-tisbieħ li sar fil-kazin, bl-ispejjez jiġu mħallsin minnu personali.Il- Kxif tal-lapida Kommemorattiva


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page