top of page

Music got Talent 

Ghaddejjin bit-tghalim tal-istudenti taghna kull nhar ta' Gimgha fis-sede tas-Socjeta`.  Il-Lezzjonijiet ser ikunu mexxija mill-GHalliema taghna Mro Tony Carbonaro (ramm) u Mro Neville Pace(qasba). 

 

Ninfurmawkom li meta l-istudent/a j/tibda t-tghalim tal-muzika mas-socjeta taghna, jkun jfisser li l-allievi ikunu qed isahhu l-hiliet u t-talenti taghhom u barar minn hekk dan kollu jigi rifless u dokumentat bhala suggett (edukazzjoni informali) fic-certifikat ta' rilaxx mill-iskola Sekondarja(school leaving certificate).  

arma kazin clear.png

noti muzikali - l-ewwel lezzjonijiet

Elisa Marie Spiteri

arma kazin clear.png

Fil-Hlewwa ta Mejju

Mikhail Spiteri

arma kazin clear.png

Muzika 2

Joe Borg

Test Description.

arma kazin clear.png

Muzika 1

David Vella

Test Description.

No Results

Anchor 1
bottom of page