top of page

AED Automated External defibrillator

Updated: Oct 31, 2022

6.10.2022


L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni ħasbet ukoll sabiex tħares lill-membri tagħha u kif ukoll lir-residenti fl-inħawi. Fil-Każin tagħna ser ikollna automated external defibrillator (AED) sabiex jekk Allaħares qatt jkun hemm xi ħadd li jkollu problemi bħall-attakk tal-qalb ikun jista jkollu l-għajnuna. Grazzi lis-Sur Christian Sammut - Sindku - li għamel dan possibli. Dan huwa l-uniku AED fl-inħawi.
Nhar l-24 ta' Ottubru 2022 sar training minn Kelliem tal-Kumpanija Technoline kif jahdem dan l-AED. Hemm il-hsieb li dan it-training jigi estiz ghall-parruccani taghna bil-ghan li nedukaw aktar lil pubbliku kif jintuza u ghaliex.
2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page