top of page

"Banda ta' Kulhadd" - Kanzunetta Gdida

28ta Gunju 2024


Il-kumitat haseb ukoll sabiex jahdem fuq Diska popolari fl-okkazjoni tal-45 Anniversarju tal-kazin. Din tghaqqad snin ta' hidma, bl-aktar zewg kelmiet importanti tal-kazin Innovazzjoni u Nkluzjoni... u ghalhekk jisimha Banda ta' Kulhadd.


Il-kliem sar mis-Sur Anselm Sciberras filwaqt li l-muzika saret minn Mro Etienne Spiteri. Il-kantanti huma Andre' Curmi u Charelle Micallef. Recordin sar gahnd Alan Schembri filwaqt li l-filmati minn Sebio Audio-Visuals.


Din giet launched nhar il-Gimgha 28 ta' Gunju 2024 waqt reciviment tal-ghaqda ghall-festa.


Grazzi Kbira tmur ghall-Wisq Ris. Sindku u Kunsilliera tal-Kunsill Lokali Hamrun li ghenu b'mod finanzjarju ghall-partijiet mill-ispejjez taghha.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page