top of page

FESTA Titulari 2023

Updated: Jul 20, 2023

22/6/23 - 2/7/23


L-Onorevoli Ministru ghall-Progetti pubblici u Awtorita tal-Ippjanar Dr Stefan Zrinzo Azzopardi w s-sinjura tieghu waqt reciviment ghall-membri taghna, jhabbar li mill-Fond tal-Awtorita' tal-Ippjanar ser nibbenefikaw minn ghotja sabiex inkunu nistghu nibnu t-Tieni sular tal-kazin. Ahbar sabiha mmens li taghti bidu ghall-avvenimenti tal-45 Sena Anniversarju tal-Kazin taghna.Video li ntwera waqt il-kuncert tal-Gimgha 30 ta' Gunju 2023 bl-Isem 'Sena Hidma'

Grazzi li Keith Demicoli gahn-narrazzjoni.Inawgurazzjoni tat-tisbiħ tas-Sala Prinċipali mill-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Volontarjat is- Sur Mauro Pace Parascandolo. Dan ix-xogħol seta jkun possibbli grazzi għall-iskema VOPS mmexxija mill-istess Kunsill fi ħdan il- Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur u l-Onor. Ministru Dr Julia Farrugia Portelli.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page