top of page

Il-Festa tal-Festi

Updated: 4 days ago

15,16, 17 ta' Mejju 2024


Bhala parti mill-attivita' "il-Festa tal-Festi", organizzata mill-ufficcju tal-President ta' Malta beix jingabru donazzjonijiet ghall-Malta Community Chest Fund, il-banda taghna giet mistiedna sabiex tilqa u tferrah lil tfal minn diversi skejjel Maltin u Ghawdxin ghal din l-attivita'. Kellna x-xorti li niltaqghu mal-E.T. President ta' Malta Dr. Myriam Spiteri Debono li giet zzur l-attivita` u tkellme maghna u mat-tfal.

Il-Banda taghna flimkien mal-Eccellenza Taghha Dr Myriam Spiteri Debono waqt iz-zjara taghha fl-attivita' il-Festa tal-festi.


Ara aktar :
0 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page