top of page

Kuncizzjoni goes Ethnic

19 ta' Frar 2022


Matul l-aħħar ġimgħat kompliet il-ħidma fuq skemi edukattivi b’risq l-aljievi u l-bandisti tagħna. B’sodisfazzjoni, l-banda tagħna giet l ewwel post wara sejha mill -Agenzija Żghażagh u l-Għaqda Każini tal-Banda. Permezz ta’ din l-għajnuna is-Soċjeta’ tagħna ser tkompli tibbenefika minn fondi intiżi biex jgħinuna nsostnu parti mit-tagħlim tal-mużika kif wkoll fl-investiment fi strumenti ġodda. Fl istess hin nagħtu spazju lil barranin jitgħallmu l-mużika u jdoqqu magħna.


info: Sadanittnat, infakkru lil dawk il-ġenituri li għandhom lil uliedhom ta’ eta’ minn 7️⃣ snin il’fuq biex jibdew jitgħallmu l-mużika. Dawk interessati jkellmu lis Segretarju Generali fuq 99881876.Il-President tas-Soċjeta', is-sur Antoine Scicluna jiġi preżentat biċ-ċertifikat tal-Għoti tal-Fondi, mill-Ministru Dr Julia Frrugia Portelli.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page