top of page

Laqgha Generali Annwali 2023

Updated: Mar 8, 2023

27 ta' Jannar 2023

Laqgha Generali kienet ikkarattrizzata mis-serjeta` ta' kif kienet organizzata. Fost l-ohrajn ingieb ukkoll l-Awditur is-Sur Philip Gafa li ghamel Prezentazzjoni tal-estimi tal-Kazin.

Tista tara video tal-hidma ta' Matul s-sena mill-kumitat.

Click here for a video about all the activities held during the year.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page