top of page

Laqgha Generali Elettiva

26 ta' Jannar 2024


Il-Kumitat qed jhejji sabiex jorganizza l-laqgha Generali li din is-sena ser ikollha maghha wkoll l-elezzjoni ta' kumitat gdid. Ghalhekk qed jistieden lil dawk il-membri kollha li huma interessati li jidhlu jiffurmaw parti mill-kumitat ezekuttiv tas-socjeta` sabiex jinghaqdu maghna w ikellmu lil xi membru tal-kumitat mill-aktar fis.


Id-data tal-Laqgha Generali Elettiva ser tkun il-Gimgha 26 ta' Jannar 2023.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page