top of page

LAQGHA ghall-Aljevi zghazagh tal-baned

Updated: Apr 29, 2023

28 t'April 2023


L-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni hadet l-inizjattiva sabiex tigbor l-aljevi taghha flimkien ma dawk tal-Ghaqdiet Muzikali San Gejtanu - Hamrun, San Guzepp - Hamrun u Santa Marija - Dingli, sabiex flimkien ihalltu l-kulturi differenti taz-zghazagh taghna fil-baned permezz tal-muzika. Din l-inizjattiva wkoll qed twahhad ghan li nghallmu l-muzika b'xejn fil-kazini taghna. Din il-laqgha ser isir ukoll daqq mil-aljevi stess li ser jdoqqu innijiet tal-parrocci rispettivi.

B'dan il-progett irnexxilna nghaqqdu 4 baned u l-kulturi taghhom flimkien, u b'hekk ukoll inkunu nklussivi bil-mod taghna.


Banda li ma tharisx lura - 'l quddiem ghall-45 sena

innovazzjoni inklussivita'3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page