top of page

Mixja ma' Kristu fi Triqatna

Updated: Apr 4, 2023

26 ta' Marzu 2023


Il-Kunsill Lokali Hamrun b'Kollaborazzjoni maz-zewg Parrocci tal-Hamrun, ser jorganizza Purcissjoni Pageant Religjuza madwar it-toroq tal-Hamrun. Din l-attivita ser tinvolvi 4 baned u scouts flimkien mat-Tlett komunitaijet principali tal-Hamrun. Ma dawn ser jinaghaqdu wkoll residenti barranin u diversi ghaqdiet socjali, religjuzi u politici. Il-Purcissjoni ser tibda mill-Knsija Parrokkjali tal-Immakulata Kuncizzjoni fejn ser ddur ghall-Knisja Arcipretali ta' San Gejtanu u ghall-Knisja ta' San Frangisk. F'din il-purcissjoni ser tinhareg ghall-qima tal-Pubbliku x-xbiha ta’ Kristu fuq is-Salib u kif tispicca ser jkun hemm quddiesa solenni mmexxija mill-E.T. Mons Isqof George Frendo (Dumnikan).


Quddiem kull Knisja ser ikun hemm talb, drama u kant religjuz.


Jiehdu Sehem:

1st Hamrun boys Scouts

Ghaqda Muzikali Santa Marija - Dingli

Ghaqda tal-Muzika San Gejtanu - Hamrun

Ghaqda Muzikali San Guzepp - Hamrun

Muzikali Immakulata Kuncizzjoni - Hamrun

Diveris ghaqdiet Civili, Socjali, Politici u Religjuzi mill-Hamrun

Komunita' Frangiskana fil-Parrocca tal-Immakulata Kuncizzjoni - Hamrun

Komunitajiet diversi ta' Barranin li jghixu fil-Hamrun.

Diversi Persunaggi Bibblici u Rumani