top of page

PASTA NIGHT b'risq il-Festa 2023

Updated: Dec 1, 2022

12 ta' Dicembru 2022


L-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni, il-Grupp Armar Festa u l-Ghaqda Dilettanti tan-Nar flimkien mal-Parrocca qed jorganizzaw Pasta Night li l-qliegh kollu ser imur ghall-Festa 2023. Dan biex nnaqqsu ftit mill-ispejjez li ser jintefqu fil-festa li gejja. Kif kulhadd jaf il-Festa taghna ghalkemm modesta f'dak li naghmlu xorta tqum mal-15 -il elf Ewro f'dak li ghandu x'jaqsam ma spiza kapitali tal-Parrocca, allura rridu nghinu fejn nistghu.


Inheggu lill-parruccani sabiex jippartecipaw ghal din l-attivita' halli jkkollna festa isbah.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page