top of page

Pjazza Muzika

Updated: Jun 27, 2023

Mejju - Gunju


Wara s-success ta' Nights in the Piazza li kellna f'Novembru u Dicembru li ghadde, din is-sena bejn is-Sibt 6 ta' Mejju u is-Sibt 24 ta' Gunju 2023 ser ikollna diversi artisti sabiex janimaw is-serati taghna fi Pjazza Kappillan Muscat, propju quddiem il-kazin. Bis-sahha tal-Kunsill Lokali Hamrun u b'kollaborazzjoni mal-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni ser ingibulkom diversi kantanti ta' kalibru liema artisti ser izommulna kumpanija ghall-iljieli sajfin li gejjin. Dan huwa l-line up...... Nittamaw li narawkom


Banda li ma tharisx lura ...'l quddiem ghall-45 sena

innovazzjoni Inklussivita'F'din Is-serata kellna ukoll lis-sinjorina Mary Ann Zammit li spjegatilna ftit dwar kitbiet u arti minn taghha. kellna ukoll maghna lill-artist ravissimu Toni Grimoud li kellna c-cans ukoll nismighuh ikanta mal-artista Nicole Frendo.432 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page