top of page

Progett Mirbuh - SIS

Updated: Mar 9, 2022

25 ta' Jannar 2022


L-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni thabbar li ghada kemm giet moghtija 3,000 Ewro ghall-progett li applikajna ghalih mis-Small Initiatives Scheme.


Dettalji jithabbru iktar tard

Banda Innovattiva Banda Inklussiva
Il-President tas-Socjeta' is-Sur Antoine Scicluna, jigbor ic-certifikat mghoti mill-Ministru Julia Farrugia Portelli ghall-progett taht l-iskema 'Small Initiative Support Scheme'. Flimkien ma Dr Farrugia Portelli naraw lill-President tal-Ghaqda Nazzjonali Kazin tal-Banda Dr Noel Camilleri.


16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page