top of page

Request for Quotations to supply a vertical persons platform lift for the musicians festa platform

January 2024


The Malta Council for the Voluntary Sector notifies that ‘The Immaculate Conception Band Club’ is requesting the CALL FOR QUOTES

Project Reference VOPS A4.02.2024

The Immaculate Conception Band Club is requesting quotations from prospective suppliers to supply a vertical persons platform lift for the musicians festa platform.

Interested prospective bidders should send a request to receive copy of the quotation specifications on bandakuncizzjoni@hotmail.com

Deadline to receive requests is Friday 16th February 2024. Quotations to be received by Friday 23rd February 2024. Selected suppliers to supply the platform lift by end of May 2024 latest. For further information you can contact the General Secretary on 99881876

This project is funded through the Voluntary Organisations Project Scheme managed by the Malta Council for Voluntary Sector on behalf of the MINISTRY FOR INCLUSION, AND THE VOLUNTARY SECTOR.


Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jgħarraf li ‘Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni’ qiegħda tħabbar publikazzjoni għall-SEJĦA GĦAL QUOTES

Referenza tal-Proġett VOPS A4.02.2024

Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni qed tilqa’ kwotazzjonijiet minn fornituri diversi għal akkwist ta’ platform lift vertikali għall-persuni għall-planċier tal-Festa.

Dawk il-fornituri li huma interessati għandhom jitolbu iktar dettalji sabiex jirċievu kopja tal-ispeċifikazzjonijiet fuq bandakuncizzjoni@hotmail.com

Id-domanda għall-ispeċifikazzjonijiet għanda tintbgħat sa mhux aktar mill-Ġimgħa 16ta’ Frar 2024. Il-kwotazzjonijiet għandhom jaslu sal-Ġimgħa 23ta’ Frar 2024. Il-fornitur li jiġi magħżul għandu jipprovdi l-platform lift sal-aħħar ta’ Mejju 2024. Għall-aktar informazzjoni wieħed jista jkellem lis-Segretarju Ġenerali fuq 99881876

Dan il-proġett huwa ffinanzjat mill- Voluntary Organisations Project Scheme mmexxi mill- Kunsill Malta għas-settur tal-Volontarjat fi ħdan il- MINISTERU GĦALL-INKLUŻJONI U L-VOLONTARJAT
Kindly see below specifications neededRfQ Lift
.pdf
Download PDF • 218KB
15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page