top of page

Serata Letterarja fil-Kazin

Mit-12 sat-13 t' April 2022Is-serati letterarji ser jsiru fuq jumejn it-tlieta 12 u l-Erbgha 13 t'April, mis-7pm 'l quddiem. Programm:


Introduzzjoni mis-segretarju

Messagg mill-organizzatur Jesmond ZerafaGrazzi ghall-Partecipanti kollha fuq 140 persunaDorothy Singh

Marvic Doughty

Marianne Zammit

Tony Degiovanni

Tony Attard Dimech fil-Parti ta' Barabba

Godwin borg Cauchi fil-parti ta' ErodiIs-serati jkunu mzejnin b'features, qari ta Poeziji u proza u kanzunetti marbutin maz-zmien ir-Randan. Fosthom ukoll inghata Omagg lill-Mario Azzopardi Poeta li halliena ftit ilu u li kien mill-Hamrun36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page