top of page

Sta Cecilja Patruna tal-Muzicisti

19 ta' Novembru 2022


L-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni bhal dejjem tkun rapprezentata waqt il-Quddiesa organizzata fil-Kon Katidral ta' San Gwann il-Belt Valletta nhar is-Sibt 19 ta' Novembru fl-Okkazzjoni tal-Festa ta' Sta Cecilja Patrun atal-Muzicisti. Din L-attivita kienet organizzata mill-Ghaqda Nazzjonali Kazini tal-Banda u intemmet b'marc zghir mat-Toroq tal-Belt.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page