top of page

Team buidling 2nd Session

11ta' Mejju 2024


L-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni ghal darb'ohra regghet organizzat sessjoni ta' Team Buidling ghall-membru u ghaqdiet tal-Hamrun. Napprezzaw il-prezenza ta' bosta persuni li komplew ghamlu l-atmosfera. Qattajna nofs ta' nhar flimkien. Dhaqkna, ccatajna u kilna ikel bnin. Grazzi lil dawk il-membri kollha li attendew. Il-prezenza taghkom taghtina iktar kuragg u hegga. Grazzi lil faciltator Theresa. Niltaqghu ghall-bibita tal-ftuh tal-festa il-Gimgha 28 ta' Gunju. Iktar sorprizi jithabbru dak in-nhar. Team building ohra ser tkun organizzata s-sena diehla fl-10 ta' Mejju 2025. Din l-attivita hija ko- ffinazjata mill-Kunsill Malti ghall-Arti.


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page