top of page

Titwahhal l-istruttura tal-Hadid ghall-pannelli

30 ta' Gunju 2022
Fuq: Il-Plakka li tindika li x-xoghol gie mhallas mill-Planning Authority mid-Development Fund


isfel: L-istruttura kollha li saret sabiex tilqa' fuqha l-pannelli Fotovoltajici

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page