top of page

Wirt Intangibbli tal-Unesco

6 ta' Dicembru 2023


Gurnata Storika ghal Festa Maltija fejn giet inkluża fil-lista tal-wirt intangibbli tal-umanità mill-UNESCO. Grazzi ghal dan ir-rikonoxximent internazzjonali aktar nhossuna kburin li nahdmu fl-Ghaqda u l-Festa Maltija. Apprezzament u grazzi jmorru lill-membri u voluntiera kollha, lill-muzicisti, Kumitati u surmastriejiet, li jahdmu ghall-Ghaqda taghna u li joffru s-servizzi taghhom, f'kull hin. Gieh li jaghti pozizzjoni misthoqqa lill-kultura u lill-Festa Maltija. Grazzi mill-qalb lil kull minn hadem sabiex dan isehh.


Awguri lill-Baned kollha tal-gzejjer Maltin u Ghawdxin, Ghaqdiet tal-Armar, Kumitati tal-Festi u tan-Nar fil-hidma taghkom, f'dak kollu li jsawwar il-Festa Maltija


Link ghad-diskors tal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u Gvern Lokali Owen Bonnici


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page