top of page

Diretturi Spiritwali

Updated: Nov 16, 2022

Diretturi Spiritwali fi ħdan is-Sożjeta', matul is-sninWisq Rev. Kappillan Dun Manuel Agius 1979 – 1984Wisq Rev. Fr. Karm Busuttil 1985 – 1988


Wisq Rev. Kappillan Dun Manuel Agius 1989 – 2000Wisq Rev kappillan Dun Nazzarenu Caruana 2001 – 2005

Wisq Rev. Kappillan Dun Salv Borg 2006 – 2013Wisq Rev. Vici Kappillan Fr. Ivan Sant 2014 -2016Wisq Rev. Kappillan Dun Mario Mifsud 2016 - 2022


Wisq Rev. Kappillan Fr Franco Fenech
31 views0 comments

Recent Posts

See All

Kaxxiera

ความคิดเห็น


bottom of page