top of page

Presidenti Onorarji u Membri Onorarji

Updated: Jan 4

Presidenti Onorarji u Membri Onorarji, fi ħdan is-Soċjeta' matul is-snin.


Presidenti Onorarji


Mro. Alphons Maria Vella (RIP)Victor Tedesco (RIP)Kav. Consilgio D’Amato (RIP)Frans Zammit CordinaFrans Borg Bonaci

Mro. Lawrence Borg


Eċċ.Tiegħu Raymond Azzopardi, Ambaxxatur ta' Malta għall-Belġju Emeritus

Salvino P. Zammit


Membri Onorarji


Anthony Aquilina (rip)


Anthony (Twanny)Tabone (rip)


Dr. Domnic Cassar LLD (Konsulent Legali tas-Socjeta`)


Perit Michael Falzon (Perit ghas-Socjeta` Emeritus)


Anthony Borg (Fundatur) (RIP)


Lewis Bezzina (Segretarju Emeritus)


Joseph Pisani


Spiridione Mizzi


Alfons Farrugia (RIP)


Robert Farrugia


Dr. Jose' Herrera LLD (Minsitru ghall-Kultura Emeritus)


Mark Edward Galea (Segretarju Emeritus)


Keith RobertGalea (Kaxxier Emeritus)


Simon Spiteri (Kaxxier Emeritus)


Edward Scerri (Kaxxier Emeritus)


Innocento Centorino (Segretarju Emeritus)


Carmelo Zammit (L-ewwel Kumitat)


Joe Borg Mifsud (Segretarju Emeritus)


Domenic Ellul Lanfranco (Kaxxier Emeritus)


Frans Bezzina (Kaxxier Emeritus) [rip]


77 views0 comments

Recent Posts

See All

Kaxxiera

Comments


bottom of page