top of page

Presidenti Onorarji u Membri Onorarji

Updated: Nov 16, 2022

Presidenti Onorarji u Membri Onorarji, fi ħdan is-Soċjeta' matul is-snin.


Presidenti Onorarji


Mro. Alphons Maria Vella (RIP)Victor Tedesco (RIP)Kav. Consilgio D’Amato (RIP)Frans Zammit CordinaFrans Borg Bonaci

Mro. Lawrence Borg


Eċċ.Tiegħu Raymond Azzopardi, Ambaxxatur ta' Malta għall-Belġju.

Salvino P. Zammit


Membri Onorarji


Anthony Aquilina (rip)


Anthony (Twanny)Tabone (rip)


Dr. Domnic Cassar LLD (Konsulent Legali tas-Socjeta`)


Perit Michael Falzon (Perit ghas-Socjeta`)


Anthony Borg (Fundatur) (RIP)


Lewis Bezzina


Joseph Pisani


Spiridione Mizzi (RIP)


Alfons Farrugia (RIP)


Robert Farrugia


Jose' Herrera


68 views0 comments

Recent Posts

See All

Kaxxiera

bottom of page