top of page

F'Hogrok Inqimuk

Updated: May 4, 2023

8.12.2022


L-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni tal-Hamrun flimkien mal-Wisq Rev Kappillan, Kleru u l-Parrocca tal-Immakulata Kuncizzjoni ser jorganizzaw attivita' biex insellmu lill-Ommna tas-sema fil-Jum tal-Festa taghHa.

Tiehdu sehem ukoll il-Banda tal-1st Hamrun Scouts Duke of Argyll's Own, li taghmel Church Parade, mill-Kwartieri generali taghha fi Triq il-Ferrovija ghall-knisja Parrokjali. Wara l-Quddiesa l-istess banda tferrah lill-Publiku mat-toroq tal-Parrocca fejn ghall-habta tal-10:30am tieqaf fi Pjazza Kappillan Muscat u flimkien naghtu tislima lil-Marija Immakulata. Tingahd Salve Regina u tinghad talba tal-Konsagrazzjoni filwaqt li tindaqq fanfarra mill-Gallarija tal-Kazin mill-Bugers tal-iscouts. Wara jitpoggew il-Fjuri biswit il-Monument.


Wara ssir cerimonja qasira ta' Inawgurazzjoni tal-AED (Automated External Defibrillator) fil-Kazin. Grazzi ghall-ghajnuna finanzjarja tal-Kunsill Lokali Hamruniz. Isirl-Kxif tal-Apparat mill-Wisq Rispettabbli Sindku s-Sur Christian Sammut u t-tberik mill-Wisq Rev. Kappillan Fr. Franco Fenech.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page