top of page

Finanzjament Gdid mir-Regjun tan-Nofsinhar

Updated: Aug 8, 2022

2 t'Awwissu 2022


L-Għaqda tagħna giet mogħtija Fondi mill-Kunsill Reġjonali ta' Nofsinhar sabiex torganizza attivita it-Tnejn 29 ta' Awwissu 2022. Il-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar qed jirrikonoxxi l-impenn tal-każini tal-banda lejn is-socjetà b’iffirmar ta’ Memorandum of Understanding. Permezz ta’ dan il-ftehim, 17-il każin tal-banda ser jibbenefikaw minn finanzjament mill-Kunsill Reġjonali sabiex jorganizzaw attività mużikali fi żmien sena mill-iffirmar. Il-każini tal-banda ser jingħataw fondi addizzjonali jekk l-attività organizzata tkun ambjentalment sostenibbli.


65 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page