top of page

First Aid Course

Updated: Jul 15, 2022

4 ta' mejju 2022


Partecipanti ghall-Kors tal-Ewwel ghajnuna waqt it-tahrig taghhom fil-kazin taghna. Grazzi Ghas-Sa Pricilla u ghall-JobsPlus li offrew dan il-kors b'xejn.

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page