top of page

Fondi Godda mill-Kunsill Malti ghall-Arti - Progett gdid - Arkivju

Updated: Feb 15, 2022

4.2.2022


L-Ghaqda taghna ghada kemm giet moghtija fondi ohra mill-Kunsill Malti ghall-Arti. Grazzi ghall-ghajnuna tal-Ministeru ghall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l- Gvern Lokali u l-Ministru Jose Herrera li tieghu huwa l-Ministeru.
58 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page