top of page

Il-Qdusija Tieghu l-Papa Frangisku fil-Hamrun

3 t'April 2022


L-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni tal-Hamrun hadet sehem fiz-zjara tal-Qdusija tieghu l-Papa Frangisku meta ghadda mill-Hamrun fi triqtu lejn il-Floriana fejn hemmhekk ikkoncelebra quddiesa fuq il-fosos. Fost capcip u l-ferh tar-residenti mill-Little Sister of the Poor il-banda taghna ferhet lin-nies li kienu prezenti ghal dan il-mument.
11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page