top of page

Inferhu lit-Tfal

Updated: Dec 28, 2022

28 ta' Dicembru 2022


Illum l-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni, flimkien mal-Grupp Armar Festa Immakulata Kuncizzjoni, zaru lit-tfal rikoveratI l-isptar Mater Dei fil-Granet tal-festi biex inferhuhom ftit. Zorna s-swali Fairyland Disneyland u Wonderland u kellna wkoll il-Christmas Father li qassam rigali u xi haga tajba wkoll!!!

Grazzi ghall-kollaborazzjoni taz-zewg entitajiet Hamrunizi ser inkun qed nilhqu l-iskop socjali li ghalih imwaqqfin, dak li nxerrdu l-imhabba lejn l-muzika w insostnu li ahna mhux festa biss, izda ghandna ghal qalbna r-ruh socjali wkoll. Grazzi wkoll lill-Kappillan taghna Fr Franco Fenech u l-parruccjani li offrew rogali gahl dan il-gest nobbli.


Awguri lill-Kulhadd


55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page