top of page

Jum Dinji tas-Sahha Mentali 2023

Updated: Oct 16, 2023

13 t'Ottubru 2023


L-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni fil-Hamrun ser torganizza laqgha ta' informazzjoni dwar is-sahha mentali fl-okkazjoni tal-Jum Dinji tas-Sahha Mentali. Il-kelliem ewlieni ser ikun Dr Dennis Vella Baldacchino li huwa wkoll il-Kummissarju ghas-Sahha Mentali f'Malta.


Dawk kollha li jixtiequ jattendu ghandhom jirriservaw post billi jcemplu 99881876 jew jibaghat email fuq bandakuncizzjoni@hotmail.com.


Ikun hemm Te'/kafe' u tnaqqir qabel il-laqgha - laqgha tibda fis-7:30pm u kulhadd mistieden li jattendi bla hlas.

Jinaghata certifikat ta' Partecipazzjoni lil kull min jattendi


BANDA INNOVATTIVA - BANDA INKLUSSIVA

NOHOLMU - NWETTQU - NIKBRU7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page