top of page

Kull Uri

Updated: Oct 7, 2022

Wirja ta' Arti minn persuni b'dizabilita'
Il-Programm propost huwa kif gej:


Introduzzjoni mis-Segretarju Generali

Kelmtejn mill-President yas-Socjeta' Antoine Scicluna

Muzika min Queven Vella fuq il-pjanu

Kelmtejn mill-Onor Ministru Julia Frrugia Portelli

Muzika mill-istudenta ta' Villa Bianca fuq il-Pjanu

Muzika min Maria Munro fuq id-drums

Kelmtejn mill-Eccelenza President Emeritus Dr Marie Louise Coleiro Preca

Prezentazzjoni tac-certifikati lil-esebituri

Ftuh tal-Wirja u Tberik


Bibita ghall-esebituri, musicisti u l-genituri"Dan il-Kumitat ta'din l-Ghaqda Muzikali huma l-AMBAXXATURI tal-Inklussivita` f'Pajjizna "

Eccellenza taghha Marie Louise Coilero Preca - 28/9/2022


"J'Alla l-flessibilta' fil-principju tal-Volontarjat espress fil-konkret mid-dirigenti tal-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni Hamrun, iservi ta' ezempju biex ghaqdiet volontarji ohra jiddiversifikaw hidmiethom"

Onorevoli Ministru Julia Farrugia Portelli - 28/9/2022

Grazzi Tmur ukoll lil


Inpsire

Dar tal-Providenza

Fram Football

Visual and non Visual Network

Agenzija Support

Fondazzjoni Nazareth

Equal Partners

Rebecca Formosa

Jacob Formosa

Francell Pace Agius


Ecc. Taghha Marie Louise Coleiro Preca

Onor Ministru Julia Farrugia Portelli

Wisq Risp. Sindku Chris Sammut

Wisq Rev Mons. Joe Bajada

Mrs Beverly Scerri


PR221272

30/09/2022 STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INKLUŻJONI, IL-VOLONTARJAT U D-DRITTIJIET TAL-KONSUMATUR Wirja ta’ xogħlijiet ta’ arti minn persuni b’diżabilità

Aktar minn 80 persuna b'diżabilità qegħdin jesebixxu xogħlijiet ta' arti f'wirja organizzata mill-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni tal-Ħamrun, fis-Sede tal-każin tagħha. Din hija t-tieni wirja tax-xorta tagħha u diġà għaddej ix-xogħol biex f'Diċembru li ġej tittella' t-tielet waħda. Il-wirja, bit-tema KullUri, deskritta bħala wirja ta' inklużjoni li qed tesebixxi l-arti, il-kapaċitajiet u l-kwalitajiet ta' persuni b'diżabilità, ġiet inawgurata mill-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Julia Farrugia Portelli. L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni hija waħda minn diversi għaqdiet volontarji li bbenefikaw minn skema ta' fondi, Libertà Li Tgħix, maħruġa mill-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur. Permezz ta' dawn il-fondi, l-għaqda investiet fl-infrastruttura tal-każin għal aktar aċċessibilità għal persuni b'diżabilità. Fondi u skemi oħrajn imnedija mill-ministeru qegħdin iservu biex issir differenza pożittiva u tanġibbli fil-komunitajiet. Il-Ministru Farrugia Portelli ddeskriviet il-ħsieb tal-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni li torganizza inizjattivi inklussivi li jmorru lil hinn mill-għan mużikali tagħha, bħalma hija l-wirja KullUri, bħala eżempju ħaj tat-terminu inklużjoni. “Din hija attività li qed tirrappreżenta żewġ prinċipji nobbli, il-volontarjat, kif rifless mid-diriġenti u l-membri ta' din l-għaqda u l-aġġornar li qegħdin jintroduċu f'ħidmiethom biex b'mod prattiku jħaddmu l-prinċipju tal-inklużjoni. Magħhom ukoll is-sens ta' kollaborazzjoni li l-għaqda qed tibni ma' għaqdiet volontarji oħrajn biex b'mod kreattiv bħal dan verament jitħaddem il-prinċipju tal-inklużjoni," qalet il-Ministru Farrugia Portelli. Il-President Emeritu Marie Louise Coleiro Preca qalet li huwa sabiħ li l-inklużjoni fil-komunitajiet tagħna qiegħda sseħħ ukoll fil-mużika u fil-kultura, grazzi għal nies ta' impenn bħal dawk tal-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni. Il-President Emeritu qalet li jekk inkomplu ningħaqdu fis-sehem u d-dmir tagħna bħala poplu, allura nkunu qegħdin nassiguraw inklużjoni effettiva fil-komunitajiet tagħna. L-Assistent Segretarju tal-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni Raphael Scerri spjega kif din hija t-tieni wirja minn fost tliet wirjiet li qed jittellgħu biex jingħata spazju lill-persuni b'diżabilità biex jesebixxu t-talenti u l-abilitajiet tagħhom. Is-Sur Scerri appella għal artisti oħra biex jingħaqdu għat-tielet wirja li se tinfetaħ il-Ħamis 1 ta' Diċembru. Min jixtieq jipparteċipa għandu jibgħat email fuq bandakuncizzjoni@hotmail.org jew iċempel fuq 79000490. Fl-inawgurazzjoni tal-wirja ħadu sehem ukoll mużiċisti mill-Iskola tal-Mużika Villa Bianca, l-ewwel skola tal-mużika f'Malta għal tfal u żgħażagħ b'abbiltajiet differenti, immexxija mill-Malta Trust Foundation. Il-wirja se tibqa' miftuħa sa nhar il-Ħadd 2 ta' Ottubru 2022. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma l-Ġimgħa 30 ta' Settembru bejn il-5:30 p.m. – 8:30 p.m., is-Sibt 1 ta' Ottubru bejn il-5:30 p.m. – 8:30 p.m. u l-Ħadd 2 ta' Ottubru bejn 9:30 a.m. – 12:00 p.m. u l-5:30 p.m. – 8:30 p.m.


1.10.2022 Artiklu Flessibilta' fil-principju tal-volontarjat. It-Torca

Artiklu mill-Onor. Ministru Julia Farrugia Poretelli fuq il-Gazzetta lokali "It-Torca" tal-Hadd 2 ta' Ottubru 2022.

83 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page