top of page

Logo Gdid - Motto Gdid

29 t'Awwissu 2023


F'serata ferm sabiha l-bierah gie varat il-logo ufficjali tal-anniversarju li ser jakkumpanjana ghal tul sena shiha. Ix-xoghol tad-disinn gie fdat f'idejn kapaci tal-Artist Ghawdxi Manwel Grech. Wara l-motto li kellna; Banda li ma thares qatt lura - Inharsu 'l quddiem lejn 45 anniversarju, issa ukoll bil-motto l-gdid NOHOLMU - INWETTQU - NIKBRU, bil-banda taghna tibqa Banda Inklussiva - Banda Innovattiva u taghti spazju lil kulhadd.


Dan hu dak li jsawwar l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni.

Ħidma kontinwa, fis-skiet imma li tilħaq lin-nies. Inkomplu naħdmu flimkien għall-ġid tal-Parroċċa tagħna. Nħeġġu iktar parruċċani u membri jersqu lejna sabiex nagħtu l-kuraġġ lil xulxin. Nieħdu pjaċir narawkom tiffrekwentaw il-każin u l-bottegin taghna "il-Bokkin". Inħarsu l'quddiem għall-proġett il-ġdid dak tas-sular il-ġdid tal-każin.


Noħolmu - Nwettqu - Nikbru

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page