top of page

Meet Me Half Way Concert

Updated: Jan 16, 2023

4 ta' Frar 2023


Upbeat Music House F'kollaborazzjoni mal-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni ser jittella' Kuncert fi Pjazza Kappillan Muscat minn diversi zghazagh mill-Pajjizi differenti fosthom Sudan, Ghana, China, Burnika Fasso u Gambia. Il-Pubbliku ser ikollu l-possibilta` li jisma u jara muzicisti barranin f'Pajjizna. Attendenza hija b'xejn - Titilfuhx


Ghaqda Muzkali li taghti lok lill-kulhadd jersaq vicin.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page