top of page

PA system gdida ghas-socjeta` taghna

27 t'April 2022


Illum waslet fil-kazin sistema tas-sound li giet akwistata ghas-socjeta` taghna, biex taqdi dmiritjiet waqt l-attivitajiet tal-massa. Din is-sistema setghet biss tinxtara bil-ghajnuna tar-Resposible Gaming Foundation. bil-ghaqal tal-Kumitat li jinvesti f'apparat qed inpoggu s-socjeta` taghna minn ta quddiem sabiex nghatu lura lill-komunita` Hamruniza.26 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page