top of page

Wirja tal-Gimgha Mqaddsa fil-Kazin

Updated: Apr 11, 2022

Mit-8 sal-15 t' April 2022Il-Wirja ser tkun miftuha ufficjalment nhar il-Hamis 7 ta' April 2022, mill-5:30 'l quddiem. Programm:


Introduzzjoni mis-segretarju

Messagg mill-President

Kelmtejn mill-Wisq Rispettabbli Sindku Christian Sammut

Monologu mill-Artist Bravu Mario Micallef

Ftuh mill-Ministru u tberik tal-Wirja mill-Wisq Rev. Mons. Joe Bajada.

Is-serata kienet akkumpanjata mill-Kwintett tal-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni - Hamrun taht it-temxxija tas-Surmast Direttur il-Maggur John Ivan Borg.


Grazzi ghall-Partecipanti kollha fuq 140 persuna


San Gorg Preca Collage Gardian Angle Secondary Education Resource Centre

Inspire

Dar tal-providenza

Fondazzjoni Nazzareth

Agenzija Sapport

Visual & Non Visual Network


Carmen Vella Gauci

Francelle Agius

Rebekka Formosa

Daniel Formosa

MaryAnne Zammit115 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page