top of page

Arti fil-Melh - kors u wirja

Updated: Mar 26

Jannar - Marzu 2024


Il-ftuh ufficjali sar mis-Sur Mauro Pace Parascandalo f'isem il-Kunsill Malti ghal-Arti bi tberik isir mill-E.T. Mons Pawlu Cremona Isqof Emeritus. Saru diskorsi tal-okkazzjoni mill-Wisq Rev Kappillan Fr Franco Fenech u mill-President tas-socjeta is-sur Antoine Scilcuna , flimkien ma tqassim tac-certifikati u tifkira lill-Partecipanti u lill-ghalliema.


Xoghol mahdum mill-partecipanti taht is-supervizzjoni ta' Paul Azzopardi u Godwin Camilleri36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page